บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

nav-img1

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

ขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ
วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย

THAI VISA SER­VICE FREE CON­SUL­TANT

Con­sul­ta­tion for Thai visa for for­eign­ers to stay in Thai­land Retire­ment visa, Thai wife/​Husband visa, Stu­dents visa, Non ​O visa

การต่อวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ

THAV­ISA HELP POINT ทางเรารับให้คำปรึกษาการต่อวีซ่าไทยของชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย

ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว พร้อมดูแลทุกปัญหาให้ลูกค้ารวมถึงการตรวจเช็คเอกสารให้ลูกค้าก่อนยื่นวีซ่า ลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาหากเอกสารผิดพลาดในการไปยื่นขอต่อวีซ่า ทางเราให้คำแนะนำทุกขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า เป็นไปตามกฎระเบียบของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถ้าพูดถึงเรื่องวีซ่า สำหรับชาวต่างชาตินั้น ก็คือหลักฐานสำคัญในการแสดงตัวตนในประเทศไทย ว่าชาวต่างชาตินั้นมาที่ประเทศไทยด้วยจุดประสงค์อะไร เช่น อาจจะมาพักผ่อนเป็นวีซ่าท่องเที่ยว บางประเทศการเข้ามาไทยวีซ่าอาจจะได้ยกเว้นในการตรวจตรา และอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ถึง 30 วัน แต่บางประเทศก็ต้องขอวีซ่าที่สถานฑูตไทยในประเทศของตัวเองก่อนที่จะบินมาที่ประเทศไทยแล้วถ้าอยากพำนักอยู่ต่อในประเทศไทยนานกว่าระยะเวลาที่วีซ่าได้กำหนดไว้ดังนั้นการดำเนินการร้องขอวีซ่าจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะพำนักอยู่ไทยในระยะยาวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปเช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าภรรยาไทย หรือ วีซ่าสามีไทย แต่บางคนอาจจะขาดความรู้ความ เข้าใจและไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินการขอวีซ่า

รายละเอียดวีซ่าแต่ละประเภทที่ต่างชาติใช้มากที่สุดมีดังนี้

1 วีซ่าติดตามภรรยาไทย Non o Thai­wife หรือวีซ่าอุปการะบุตร Non o Thaichild

หลังจากลูกค้าได้จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติเสร็จแล้วหรือไม่ได้จดทะเบียนแต่มีลูกด้วยกัน ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าติดตามภรรยาไทยหรือวีซ่าอุปการะบุตร ได้กับทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เค้าจะให้วีซ่า Non O 3 เดือน และยื่นขอวีซ่าติดตามภรรยาไทยหรือวีซ่าอุปการะบุตร 1ปี ได้ หรือถ้าต่างชาติอยู่ต่างประเทศก็สามารถขอ Non o 3 เดือน จากสถานทูตไทย ในประเทศนั้นๆ แล้วค่อยมาต่อ วีซ่าติดตามภรรยาไทยหรือวีซ่าอุปการะบุตร 1 ปีในไทย ได้เช่นกัน ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

2 วีซ่าเกษียณอายุ

สำหรับชาวต่างชาติที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป และมีความประสงค์จะใช้วีซ่าประเภทนี้ คุณสมบัติหลักของลูกค้า จะต้องมี ใบบำนาญที่ออกจากประเทศต้นทางเป็นจำนวน 800,000 บาทต่อปี หรือ ถ้าไม่มีใบบำนาญ จะต้องมี เงินฝากในบัญชีธนาคารของประเทศไทย เป็นจำนวน 800,000 บาทตามระยะเวลาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำหนด และจะต้องมีที่พักอาศัยในไทยที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

3.วีซ่านักเรียน

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษารัฐบาลหรือเอกชน ชาวต่างชาติจะต้องเข้าไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆเพื่อสมัครเรียนและขอเอกสารเพื่อทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียน โดยสามารถขอได้ที่ สถานทูตไทยในต่างประเทศและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

ทุกปัญหาของคุณ ให้ทาง THAV­ISA HELP POINT ดูแลให้สิครับ

ปรึกษาเราสิครับ

Tel. 095−626−6425,

062-282-5541

ในการยื่นหากวีซ่าไม่ผ่านทางเรายินดีคืนเงิน

If your visa appli­ca­tion is refused, we will refund ser­vice charge. To you

Con­tact us now for more infor­ma­tion.

We have work for over 1,000 pass­ports per year for for­eign­ers from around the world. With all expe­ri­ence, knowl­edge and pro­fes­sional, we can guar­an­tee that you will get the right visa to live in Thai­land.

มากกว่า 1000 เล่มวีซ่าที่เราดูแลต่อปี เราเป็นทีมงานมืออาชืพที่ดำเนินการขอวีซ่าไปต่างประเทศ และจดทะเบียนสมรส และรับปรึกษาวิซ่าไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์และความรู้อย่างถูกต้อง เราดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

THAVISA HELP POINT ให้คำปรึกษาสำหรับวีซ่าไปต่างประเทศ

เราให้คำปรึกษาคุณทุกเรื่องในการขอวีซ่าในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

เราช่วยเหลือคุณในทุกเงื่อนไข การกรอกฟอร์มและจัดเอกสารนั้น ไม่เพียงพอที่คุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ณ ปัจจุบัน หากคุณกำลังวิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารการเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลาเดินทางไปสถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไป

บทความ

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!