บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

การจดทะเบียนสมรส | Thai visa ­help ­point

Mar­riage Reg­is­tra­tion in Thai­land

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับชาวต่างชาติ

รับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณ ทุกขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียนสมรส เรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในไทย

Our Service

การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรส การที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาวต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศ เราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการไปยังคู่สมรส เพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ( Marital status Certificate ) หรือ “หนังสืออนุญาติสมรส” (  Letter of Spousal Consent ) ไปยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้

การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทย เอกสารทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทย และบางประเทศต้องนำไปแปล และรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่อง ขอการจดทะเบียนสมรสได้การขอใบรับรองโสด ที่สถานทูต การขอใบรับรองโสดที่สถานนทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรสการจดทะเบียนที่สำนักงานเขต (อำเภอ) พร้อมพยาน เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

สำหรับ ชาวต่างชาติ ( ฉบับจริงเท่านั้น )

- หนังสือเดินทาง ( Passport )

- ใบรับรองความโสด 

- ใบหย่าตัวจริง ( ถ้ามี )

สำหรับชาวไทย ( ฉบับจริงเท่านั้น )

- บัตรประชาชน ( ID Card )

- ทะเบียนบ้าน

- ใบหย่า ( ถ้ามี )

หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอนู่กับสัญชาติของชาวต่างชาติ

สรุปขั้นตอนการจดทะเบียน มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : พาลูกค้าไปยื่นในรับรองความเป็นโสดจากสถานทูตของชาวต่างชาติประจำประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 2 : นำใบรับรองความโสดไปแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อนำไปรับรองตราประทับเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ( ในบางประเทศต้องนำไปแปล และรับรองเอกสารที่สถานทูตก่อนทำเรื่อง )

ขั้นตอนที่ 3 : จดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง ตามที่ท่านต้องการ และเราพร้อมให้บริการพยาน เพื่อความสะดวกสบายในการจดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบทะเบียนสมรส คร.2 และ คร.3 ไปเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สะดวกต่อการนำเอกสารไปรับการประทับต่อรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 : นำทะเบียนสมรส คร.2 และ คร.3 ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปยื่นขอวีซ่า หรือทำนิติกรรมต่าง ๆ ต่อไป

หมายเหตุ : คร.2 คือ ทะเบียนสมรส และ คร.3 คือ ใบสำคัญการสมรส 

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

  • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
  • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
  • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
  • คุ้มค่า บริการเกินราคา

Promise from us

  • Good service, free consultation, facilitating every step of the operation.
  • Quality, know the truth, take responsibility for the work.
  • Sincere, like you are our family.
  • Value for money, overpriced service.

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร Thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร  ติดต่อเราได้ที่ 

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!