บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

วีซ่านักเรียน Edu­ca­tion Visa หรือ NON — IMM­GRANT ED

nav-img1

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติหากต้องการเรียนภาษาและพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้เลย

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-​ED) หรือ มีตราประทับ NON-​IMMGRAT — ED ในพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว

2. ต้องได้รับการรับรอง และ ร้องขอให้อยู่หรือศึกษาต่อ จากสถานศึกษานั้นๆ ( ทางสถานบันจะเป็นผู้ออกเอกสารให้กับนักศึกษา)

เอกสารในการขอวีซ่า

1. ฟาสปอร์ตตัวจริง

2. รูปถ่าย2 นิ้ว 2รูป

3. เอกสารจากทางสถาบันการศึกษา

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่านักเรียน แต่ไม่มี NON-​IMMGRANT ED ‚ไม่มีเอกสารการจากทางสถาบันการศึกษา กรุณาติดต่อกับทางบริษัท

Edu­ca­tion visa or NON– IMMIGRAT-​ED /​visa Ed

nav-img1

For­eign­ers who want to study in Thai­land could apply for NON-​ED or label NON-​IMMIGRAT-​ED with lan­guage insti­tutes that got accepted from Min­istry of edu­ca­tion.

For for­eign­ers who want to study and live in Thai­land at the same time, they could con­tact lan­guage insti­tutes for both edu­ca­tion visa and long term visa.

Consideration:

 • For­eigner has to be checked the type of pass­port that is NON-​ED or label NON-​IMMIGRAT-​ED in passport.
 • For­eigner has to be accepted to study from edu­ca­tion institute.

Edu­ca­tion visa appli­ca­tion document:

 • Pass­port
 • Six pho­tos 2 x 2
 • Edu­ca­tion document

Please con­tact us for more details if you don’t have both NON-​IMMIGRANT ED and let­ter from any edu­ca­tion insti­tute.

Edu­ca­tion visa appli­ca­tion document:

 • Clients have to bring doc­u­ments as we men­tioned above. To apply for NON-​IMIGRANT-​ED. You have to have a tourist visa with valid­ity not less than 28 days.
 • We can col­lect the let­ter of approval from an edu­ca­tion insti­tute within 20 – 25 days.
 • After we received the edu­ca­tion doc­u­ments, we will for­ward it to the Immi­gra­tion which will take around 10 – 15 days to get it back.
 • Return pass­port to Client with 90 days.

***When Clients do their visa run (Edu­ca­tion visa) in sec­ond time, their pass­ports have to be labeled of NON-​ED and will take around 15 days in process. Reg­u­la­tion of edu­ca­tion visa appli­ca­tion, clients have to do their visa run 4 times that included labeled NON-​ED for first time. Clients will not be able to do their visa run for the fifth time unless apply­ing for a One-​year visa. For­eign­ers from Europe and Asia can apply for Edu­ca­tion visa with­out One-​year visa, which the price and more infor­ma­tion can con­tact with our staff.

Pro­cess­ing time may depend on the immi­gra­tion but mostly the time that we men­tioned above. We will inform you of any change in doc­u­ment.

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

 • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
 • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
 • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
 • คุ้มค่า บริการเกินราคา

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!