บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

เกี่ยวกับเรา | Thai visa help point

Thai visa help point รับปรึกษา บริการขอ วีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าติดตามภรรยาไทย การจดทะเบียนสมรส การจัดเตรียมเอกสารสำหรับคนต่างชาติทุกสัญชาติในไทย ลดปัญหาในการเตรียมเอกสาร สะดวกรวดเร็ว 

ยินดีต้อนรับสู่ Thai Visa Help Point เราคือที่ปรึกษาทางด้านวีซ่าในทุกรูปแบบ

ให้ความช่วยเหลือในการขอ วีซ่าไทย ให้กับท่าน และบริการในการดำเนินการ ด้านเอกสารกับทุกสถานทูตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีเลิศ และข้อมูลอันเป็นจริงในการดำเนินการขอวีซ่าทุกประเภท

     ยินดีต้อนรับสู่ Thai Visa Help Point เรา คือ ที่ปรึกษาทางด้านวีซ่าในทุกรูปแบบ ให้ความช่วยเหลือในการขอ วีซ่าไทย ให้กับท่าน และบริการในการดำเนินการ ด้านเอกสารกับทุกสถานทูตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีเลิศ และข้อมูลอันเป็นจริงในการดำเนินการขอวีซ่าทุกประเภท

     เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างกันของท่าน ด้วยการบริการที่ดี ข้อมูลที่จริง และวิเคราะห์ประเมินผลโอกาส ที่ชัดเจนนั้น จากประสบการณ์ วิชาชีพในการทำงาน เราได้เรียนรู้ เข้าใจ ถึงความต้องการของท่าน เราสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการสมัครวีซ่าของท่านได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด ให้กับท่าน จึงไม่แปลกที่ท่านจะได้รับคำตอบ ในประเด็นที่ท่านสงสัยในทุกข้อสงสัย วิเคราะห์ ประเมินผลในการขอ วีซ่าไทย ให้กับท่านโดยตรง

วิสัยทัศน์ / Vision

     การทำงานของเรา Thai Visa Help Point เรามีองค์รวมของความรู้ ประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ในทำงานอย่างมืออาชีพ และรับผิดชอบในการทำงาน เรามั่นใจว่าอุตสาหกรรมที่ปรึกษาวีซ่า เรามีผลลัพธ์ที่มาก และหลายหลายประเภทของวีซ่า ในเกือบทุกประเทศ ซึ่งเป็นการการันตีผลการทำงานเราได้อย่างดี ซึ่งผลลัพธ์ตอบวิสัยทัศน์ และหลักการทำงานเราได้เป็นอย่างดี

     นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรา ที่บอกต่อถึงบริการ และได้เข้ามารับการบริการจากเราอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

การนำเสนอ / Creative

     ในการทำงานของเรา ไม่ใช่เพียงแค่การ กรอกฟอร์ม และจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ ถึงแนวทางการนำเสนอที่ดีต่อสถานทูต

การแก้ปัญหา / Solution

     เราชื่อว่าทุกปัญหาของลูกค้า มีทางแก้ไขได้ จากผลลัพธ์การที่ลูกค้าเราได้รับอนุมัติวีซ่ามากมาย บ่งบอกถึงว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ให้คำปรึกษา / Consultation

     สิ่งสำคัญในการทำงานคือ การให้คำปรึกษา วิธีการ และแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยเราใช้ประสบการณ์ และองค์ความรู้รวมถึงการศึกษาเงื่อนไขของสถานทูตอย่างรอบคอบ จึงทำให้เราสามารถให้ปรึกษา และแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า จนลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการได้

การบริการ / Service

     เราพร้อมให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับ วีซ่าไทย ทุกประเภท ทำเรื่องยากสำหรับลูกค้า ให้เป็นเรื่องง่าย มั่นใจด้วยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ และรับประกันผล100% การบริการของเรามีดังต่อไปนี้

การจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรส / Marriage Registration

การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรส การที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาสต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศเราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการ ไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาติสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้

การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทยเอกสาร ทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทย และบางประเทศต้องนำไปแปล และรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่อง ขอการจดทะเบียนสมรสได้การขอใบรับรองโสด ที่สถานทูต การขอใบรับรองโสดที่สถานทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรสการจดทะเบียนที่สำนักงานเขต (อำเภอ) พร้อมพยาน เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ

ขอวีซ่าไปต่างประเทศ

     เราให้คำปรึกษาคุณแบบวิเคราะห์เชิงลึก ที่คุณจะเห็นโอกาสคุณในการได้รับวีซ่า

1. การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน ( Spon­sor )

2. ประเมินโอกาสการขอ วีซ่าไทย วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

3. การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ ( Invi­ta­tion Letter )

4. ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข

5. การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์

6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต ( สำคัญมาก )

วีซ่าเกษียณอายุ / Retirement visa

     วีซ่าประเภทเกษียณอายุ หรือวีซ่าบั้นปลายชีวิต คือวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีความต้องการที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว วีซ่าประเภทนี้ยังสามารถให้ครอบครัวชาวต่างชาติติดตามได้ เช่น ภรรยา หรือสามีของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

NON-IMM­GRANT O VISA

RETIREMENT VISA

     ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในประเทศไทย คือ เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอ วีซ่าไทย แบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่าติดตามภรรยาไทย สามีไทย / Thai Spouse Visa

     วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี — ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุก ๆ ปี ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามี หรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ workper­mit ต่อไป กรณีไม่ได้ขอวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O เข้ามาสามารถมาทำภายในประเทศไทยได้

วีซ่าท่องเที่ยว / Tourist Visa

1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว

2. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจำพวกที่ คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ( กรณีเป็นบุคคลสัญชาติศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน เนปาล โตโก ไนจีเรียและยูกันดา จะได้รับให้อยู่ในราขอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 วัน )

วีซ่าทำงาน / Work Per­mit

     ใบอนุญาติทำงาน หรือ work per­mit หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดิทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

วีซ่านักเรียน / Edu­ca­tion Visa

     ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติหากต้องการเรียนภาษา และพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษา และขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้เลย

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ( Report day )

     คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

  • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
  • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
  • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
  • คุ้มค่า บริการเกินราคา

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

          หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

 Hotline: 095 626 6425

 Call: 062 282 5541

 Line: @thaivisahelppoint

 thaivisahelppoint@gmail.com


     หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขอ วีซ่าไทย ที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มที่เราให้ไว้ กรุณาดูให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!