บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามภรรยาไทย ต่อวีซ่าไทย | Thai visa ­help ­point

nav-img1

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี — ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ workper­mit ต่อไป กรณีไม่ได้ขอวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O เข้ามาสามารถมาทำภายในประเทศไทยได้

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1. หนังสือเดินทางตัวจริง

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1 ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้

6. สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )

7. สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )

8. สมุดแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องมีเงินในบัญชี 400,000 บาท

9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ 4 * 6 นิ้ว ห้ามขาวดำ) กรณีรูปถ่าย ขอภาพภายในบ้าน ที่ถ่ายกับสามีหรือภรรยา ถ้ายื่นเคสบุตรไทย ต้องถ่ายให้เห็นพ่อแม่ลูก

ขั้นตอนในการดำเนินการ

กรณียื่น non-​o ทุกเคส

 • ลูกค้าและสามีหรือภรรยา และบุตร ต้องมาโชว์ตัวและถ่ายรุปเข้าระบบที่ ตม. แจ้งวัฒนะ
 • ลูกค้าต้องนำเอกสารที่ทางเราแจ้งไปมาให้ครบ หรือให้ทางเราจัดเอกสารแล้วนัดเจอวันที่ยื่นได้

กรณียื่น 1 ปีทุกเคสที่ตม.แจ้งวัฒนะ

 • ลูกค้าและสามีหรือภรรยา และบุตร ต้องมาโชว์ตัวและถ่ายรุปเข้าระบบที่ ตม. แจ้งวัฒนะ
 • ลูกค้าต้องนำเอกสารที่ทางเราแจ้งไปมาให้ครบ หรือให้ทางเราจัดเอกสารแล้วนัดเจอวันที่ยื่นได้

Thai Spouse Visa (NON-​IMMIGRANT– O)

nav-img1

For those mar­ried to a Thai national and wish­ing to relo­cate to Thai­land, we can assist you in obtain­ing a Non-​Immigrant-​O Visa. This type of visa can be applied for from out­side or inside Thai­land*. This visa must be renewed each year. After a Non-​Immigrant-​O Visa has been obtained, you may also apply for a work per­mit.

The fol­low­ing doc­u­ments are required to apply for NON-​IMMIGRANT– O visa:

The fol­low­ing doc­u­ments are required to apply for NON-​IMMIGRANT– O visa:

 • Orig­i­nal pass­port (Valid for no less than 6 months).
 • 3 pass­port style pic­tures of 2×2 cm.
 • 1 copy of house reg­is­tra­tion of Thai spouse with signature.
 • 1 copy of iden­tity card of Thai spouse with signature.
 • 1 copy of mar­riage cer­tifi­cate with sig­na­ture of both hus­band and wife.
 • 1 copy of birth cer­tifi­cate of any accom­pa­ny­ing children.
 • 1 copy of house reg­is­tra­tion doc­u­ment of any accom­pa­ny­ing child.
 • 1 copy of bank state­ment with sig­na­ture and a bal­ance of at least 400,000 Baht.
 • 10 pic­tures of wed­ding day includ­ing with chil­dren (size of 4×6 cm).

Apply and receive a sin­gle entry, 3 months NON-​IMMIGRANT-​O

Pro­vide all above doc­u­ments and send to Visatogo. We will orga­nize the appoint­ment with the immi­gra­tion and make sure that all your doc­u­ments are in order. For­eigner, Thai spouse and any chil­dren must be present for the appoint­ment at the Chaeng Wat­tana immi­gra­tion office.

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

 • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
 • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
 • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
 • คุ้มค่า บริการเกินราคา

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!